Nowe oblicze domowego ciepła – ogrzewanie z wnętrza ziemi

Złoża paliw kopalnych powoli ulegają wyczerpaniu, więc ceny surowców nieustannie rosną. Ponadto, w wyniku ich spalania, do środowiska dostaje się wiele zanieczyszczeń. Powszechny kryzys energetyczny sprawia, że coraz więcej osób poszukuje alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła. Pożądane są rozwiązania proekologiczne, tanie w eksploatacji i nielimitowane. Tym oczekiwaniom odpowiadają pompy ciepła, dostarczające do domów ogrzewanie z wnętrza ziemi.

Skutki kryzysu energetycznego

kryzys paliwowyNastępstwa globalnego kryzysu energetycznego można rozpatrywać dwojako: z perspektywy dostawców i odbiorców paliw kopalnych. Dla tych pierwszych kurczenie się światowych zasobów węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej to okazja do nieustannego windowania cen. Wiadomo bowiem, że jeśli spada wydobycie surowca, a popyt na niego pozostaje na niezmienionym poziomie, odbiorcy zapłacą więcej, aby nadal mieć dostęp do kopalin. Funkcjonowanie wielu państw w dużej mierze opiera się na przywołanych wcześniej paliwach, więc gromadzenie ich zapasów będzie odbywało się nadal bez względu na koszty. Dostawcy starają się zarobić jak najwięcej przed wyczerpaniem się złóż surowców, więc bez skrupułów wykorzystują potrzeby odbiorców.

Pogłębiający się kryzys energetyczny mobilizuje naukowców i inżynierów do intensyfikacji prac nad odnawialnymi źródłami energii. Wiele z patentów już działa i z powodzeniem zastępuje tradycyjne metody. Coraz więcej krajów oraz osób prywatnych decyduje się na inwestowanie w przyjazne środowisku rozwiązania. Na część z nich można nawet uzyskać stosowne dotacje. Wśród odnawialnych i ekologicznych źródeł pozyskiwania energii wymienia się m.in.: elektrownie wiatrowe oraz wodne, panele słoneczne i ogrzewanie z wnętrza ziemi.

W tym wpisie skupimy się na ostatnim z podanych przykładów, czyli pompach ciepła. Spośród różnych rozwiązań to one wydają się najbardziej przyjazne w użytkowaniu i łatwo dostępne, także w Polsce.

Na czym polega ogrzewanie z wnętrza ziemi?

pompy ciepła Działanie pompy, która dostarcza ogrzewanie z wnętrza ziemi, nie jest skomplikowane. Najkrócej mówiąc, urządzenie pobiera ciepło z gruntu, podnosi temperaturę cieczy nośnej i zapewnia jej rozprowadzenie w instalacji ogrzewającej dom. W trakcie tego procesu można wyodrębnić kolejne etapy przekształcania naturalnego ciepła w takie, którym można ogrzać budynek. Oto one:

• Przewody, w których płynie odporna na zamarzanie ciecz, absorbują naturalne ciepło gruntu. Dzięki różnicy temperatur między płynem a ziemią pobór działa cały czas, nawet podczas siarczystych mrozów.

• Pochłonięte w ten sposób ciepło jest przekazywane do drugiej części instalacji, odpowiadającej za jego podgrzanie. Ciecz, która się w niej znajduje, reaguje z ciepłem i zaczyna parować. Otrzymana w ten sposób para wodna jest następnie sprężana, co podnosi jej temperaturę i pozwala wykorzystać do ogrzania domu lub wody.

• Następnie płyn z instalacji podgrzewającej ciepło ochładza się i zostaje poddany rozprężeniu. Ponownie trafia do tej części instalacji, która podnosi temperaturę pobranego z wnętrza ziemi ciepła. Tym samym cały proces zaczyna się od początku.

Wady i zalety pomp ciepła

ciepło w domuOgrzewanie z wnętrza ziemi jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku. Zasoby ciepła w gruncie są odnawialne i w zasadzie niewyczerpalne. Korzystanie z pomp ciepła nie wymaga posiadania komina ani zaopatrywania się w paliwa kopalne. Samo urządzenie podczas pracy zużywa, oczywiście, prąd, ale w całym procesie otrzymuje się nawet około 70%-80% czystej energii. Taki sposób ogrzewania jest zatem dość tani i ekologiczny. Ponadto pompy ciepła nie wymagają intensywnej obsługi tak, jak tradycyjne piece na opał. Należy od czasu do czasu kontrolować ich działanie oraz ustawiać pożądaną temperaturę, ale w zasadzie są bezobsługowe i mogą działać bez awarii nawet 30 lat.

Wadą pomp ciepła jest wysoka cena ich zakupu i montażu. Cała instalacja może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. To duży nakład, tym bardziej, że np. piec na gaz to wydatek rzędu 8 000-10 000 zł. Warto jednak pamiętać, że pompa ciepła nie wymaga już opału, codziennej obsługi oraz wymiany co dekadę. W wielu przypadkach można także otrzymać dotację na jej montaż. W całościowym ujęciu kosztów jest to zatem rozwiązanie bardziej ekonomiczne niż piece na opał.

Inną wadą pomp ciepła jest możliwość zamontowania ich tylko w nowo powstających budynkach albo takich, które przechodzą remont generalny. Stare instalacje CO i żeliwne grzejniki nie nadają się do rozprowadzania ciepła z wnętrza ziemi.

Podsumowanie

Współcześnie wiele państw bazuje na ogrzewaniu z wnętrza ziemi. Szwecja, Niemcy, a nawet Czechy inwestują potężne kwoty w tę formę pozyskiwania ciepła. Dzięki niej można w dużym stopniu uniezależnić się od paliw kopalnych i kaprysów ich dostawców. Ponadto pompy ciepła są przyjazne środowisku naturalnemu. Brak emisji zanieczyszczeń poprawia jakość powietrza oraz chroni zasoby naturalne przed skażeniem.

Dodaj komentarz