Czym są paliwa alternatywne i jaka czeka je przyszłość?

Złoża paliw kopalnych ulegają powolnemu wyczerpaniu. W związku z tym, że ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny są podstawą wielu gałęzi przemysłu, rośnie zainteresowanie nowymi rozwiązaniami. Jednym z nich są paliwa alternatywne.

Dowiedz się, jak pozyskuje się i wykorzystuje nowoczesne paliwa oraz jak prezentuje się perspektywa rozwoju tej gałęzi przemysłu.

Charakterystyka paliw alternatywnych

węgiel a paliwa alternatywnePaliwa alternatywne (niekonwencjonalne) to substancje, które pozyskuje się z innych surowców niż gaz, ropa i węgiel kamienny. Ideą prac nad nimi jest opracowanie receptur oraz technologii wytwarzania, które pozwolą na wycofanie z obiegu paliw kopalnych.

Naukowcy, zajmujący się paliwami niekonwencjonalnymi, poszukują rozwiązań, które byłyby tanie i łatwe w otrzymywaniu, dostępne, niewyczerpalne oraz bardziej przyjazne dla środowiska niż kopaliny. To główne i pożądane cechy paliw alternatywnych.

Wybrane paliwa niekonwencjonalne to: produkty biomasy, oleje roślinne, paliwo z odpadów, metan, etanol i butanol.

Pozyskiwanie paliwa z odpadów

pozyskiwanie paliwa z odpadówPozyskiwanie paliw alternatywnych z odpadów to nowoczesna forma ich zagospodarowania. Światowe trendy skłaniają się ku stwierdzeniu, że składowanie śmieci na wysypiskach szkodzi środowisku oraz utrudnia recykling. Z uwagi na te okoliczności, rozwinął się przemysł pozyskiwania palnych paliw z odpadów innych niż niebezpieczne.

Paliwa można pozyskać: z odpadów komunalnych (np. plastiku, tkanin, kawałków styropianu), opon, słomy, siana, wysuszonych osadów ściekowych, odpadów po uboju zwierząt czy rozpuszczalników.

Obecnie głównymi odbiorcami palnych paliw niekonwencjonalnych są elektrociepłownie, mające pozwolenie na ich spalanie oraz cementownie. W tych miejscach paliwa alternatywne zastępują drogi węgiel kamienny czy mazut (pochodną ropy naftowej).

Przyszłość paliw niekonwencjonalnych

elektrociepłowania wykorzystuje paliwo alternatywneUmownie uznaje się, że paliwa alternatywne są przeciwieństwem paliw konwencjonalnych. Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez gazu, ropy czy węgla, a ich naturalne zasoby kurczą się. Uczeni szacują, że złoża paliw kopalnych mogą wyczerpać się za około 100 lat, ale, paradoksalnie, nie będzie to przyczyną kryzysu przemysłowego. Prace nad paliwami niekonwencjonalnymi są już bardzo zaawansowane, toteż gospodarka z czasem zacznie polegać na nich, a nie na kopalinach.

Uwaga! Do paliw niekonwencjonalnych zalicza się materie, które mogą zastąpić paliwa kopalne oraz nuklearne. Reaktory jądrowe, tak jak złoża ropy, gazu i węgla, z czasem stają się mniej wydajne, co powoduje ich stopniowe wygaszanie. Energia atomowa nie jest zatem odpowiedzią na zapotrzebowanie energetyczne na świecie, tylko stanowi jedną z gałęzi przemysłu.

Ponadto można zauważyć, że co roku odkrytych zostaje wiele nowych złóż oraz udoskonaleniu ulegają metody ich eksploatacji. Dzięki temu pozyskuje się na przykład ropę naftową z pokładów łupków lub piasków bitumicznych, które wcześniej stanowiły barierę wydobywczą. Oznacza to, w dużym uproszczeniu, że złoża paliw kopalnych są na tyle zasobne, że człowiek sam z nich zrezygnuje przed wyczerpaniem na rzecz rozwiązań alternatywnych.

Podsumowanie

Ludzie generują odpady, które najrozsądniej jest poddać recyklingowi lub przerobić na palne paliwo. Najgorszą opcją jest składowanie, toteż docelowo światowe gospodarki dążą do maksymalnego wykorzystania dostępnych surowców. Taka gospodarka odpadami chroni zasoby naturalne oraz uniezależnia od paliw kopalnych. Wydaje się, że paliwa niekonwencjonalne są przyszłością świata, w której człowiek nauczy się mądrego zarządzania wszystkimi dostępnymi surowcami, w tym także odpadami, które sam wytworzył.

Dodaj komentarz